Bøger af Conference, Arnold And Mabel Beckman Center, Irvine, California, November 10-11, 2011